• Movement in Mind

   

  400PngdpiLogoCropped

   

   

   

   

  Dank je wel. Je betaling is ontvangen. 

  Hi, wat fijn dat je Movement in Mind bezoekt.

  Je kunt bij mij terecht voor Life Coaching, Mindfulness Based Cognitive Therapy, Wandelcoaching en Loopbaancoaching. Zowel online als offline in Roosendaal e.o.

  Mocht je vragen hebben, stuur me dan gerust een mailtje: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Hartelijke groet, Eric

  Eric Hartmans

   

  Blog | Vlog Wandelcoaching

  Blog | Vlog Wandelcoaching

  Gratis | Test jezelf! 
  Gratis | Download Mindfulness Oefeningen
   Site | Mijn werkwijze als Coach in Roosendaal
  Site | Wat is Mindful Based Cognative Therapy
  Blog | 10 tips om 'Nee' te zeggen!

    

   

  ©  2022 - Movement in Mind | Coach Praktijk Roosendaal | Stress, Burn-out, Overspannen

  ethicsAls professionele life coach hou ik, 'Movement in Mind', Eric Hartmans, mij aan de volgende 'Etische Gedragscode voor Life Coaching'. (EGC)

  De basis van de EGC wordt gevormd door een aantal duidelijke uitgangspunten:

  De cliënt weet zelf het beste wat goed voor hem is, zowel in zijn privé- als in zijn professionele bestaan.
  De cliënt kan zelf, op basis van eigen afwegingen, beslissen wat hij wél of niet wil.
  De cliënt is dientengevolge ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
  De cliënt en de coach zijn volkomen gelijkwaardig.
  Tijdens coaching hebben de doelen, middelen en keuzen van de cliënt prioriteit boven die van de coach.
   

  Respect

  Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. Een coach brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:

  Hij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig. Hij trekt niemand voor, noch stelt hij iemand achter. Hij discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.
  Hij erkent ieders recht om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen en de eigen levensloop te bepalen.
  Hij laat zijn cliënt de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
  Hij komt op voor de belangen van de cliënt, maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin des woord.
  Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de cliënt (fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel).
  Hij erkent dat hij bijzondere verantwoordelijkheid draagt voor het opkomen voor de rechten en menselijke waardigheid van een cliënt die zich in en kwetsbare of afhankelijke positie bevindt zonder voor zichzelf op te kunnen komen.
  Een coach gaat niet alleen respectvol om met mensen - in het bijzonder de cliënt - maar ook met hun gedachtegoed, hun bezittingen en hun leefomgeving. De coach is daarin een rolmodel voor de cliënt.
  Integriteit

  Een coach moet niet alleen in korte tijd een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met een cliënt, hij moet deze vertrouwensrelatie ook in stand houden. Dat lukt alleen zolang de cliënt weet én aanvoelt dat de coach integer is. Maar niet alleen daarom is integriteit één van de belangrijkste competenties die een coach moet hebben. De integriteit van iedere coach afzonderlijk is belangrijk voor alle coaches in de beroepsgroep samen, omdat de maatschappelijke uitstraling van één oneerlijke, onoprechte of onrechtvaardige coach alle anderen kan schaden.

  Een coach toont aan integer te zijn door zowel tijdens als buiten zijn beroeps- uitoefening, de volgende gedragsregels na te leven:
  Hij is eerlijk, betrouwbaar en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
  Hij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan.
  Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de cliënt die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de cliënt van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
  Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de cliënt afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de cliënt of relaties van de cliënt te benadelen.
  Verantwoordelijkheid

  Een beroepscoach neemt door het aangaan van een coachingsrelatie verplichtingen op zich die niet alleen een beroep doen op zijn verantwoordelijk- heidsgevoel, maar die ook repercussies hebben op de maatschappij in het algemeen en alle betrokkenen bij het coachingsproces in het bijzonder. Dat hij op verantwoorde wijze coacht, bewijst een coach door zich aan volgende gedragsregels te houden:

  Hij onderkent de macht die hoort bij zijn positie en beseft dat hij zowel bewust (door het geven van adviezen) als onbewust (als rolmodel) grote invloed uit kan oefenen op de cliënt. Daarom is hij bedachtzaam in zijn handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.
  Hij bevordert het welzijn van de gemeenschap in het algemeen en van participanten in het coachingsproces in het bijzonder, en veroorzaakt géén schade.
  Hij kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.
  Hij is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als coach.
  Hij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld als in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.
  Hij houdt altijd de ontwikkeling en het belang van de gehele persoon van de cliënt in gedachten.
  Hij maakt de bevrediging van eigen emotionele en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een cliënt.
  Hij gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een cliënt aan.
  Professionaliteit

  Voor beroepscoaches is coachen een vak, een professie. Hun klanten, met name de cliënten, maar ook bijvoorbeeld bedrijven die werknemers, managers of leden van de raad van bestuur de mogelijkheid geven zich te laten coachen, verwachten niet alleen dat beroepscoaches hun stiel deskundig en op hoog niveau uitoefenen, zij hebben er zelfs recht op. Een beroepscoach die professioneel te werk gaat, doet dat onder meer door zich aan onderstaande gedragsregels te houden:

  Hij houdt zijn privéleven en werk strikt van elkaar gescheiden en zorgt er niet alleen voor dat het één geen schade lijdt door het ander, maar streeft ernaar het beste uit beide naar boven te halen. Hij is in dat opzicht een duidelijk rolmodel voor de cliënt.
  Hij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
  Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching, onder meer door lezen van (vak)literatuur, het volgen van bij- en nascholingen, het bezoeken van symposia, het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, en/of het gebruik maken van mogelijkheden van supervisie.
  Hij heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schades waar hij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn.
  Hij informeert de cliënt en andere betrokkenen (bijvoorbeeld de betalende instantie) desgevraagd zonder terughoudendheid, welke opleiding, ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijlen hij (voornamelijk) gebruikt bij coaching.
  Hij maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie en staat niet toe dat er belangenverstrengeling optreedt. Bij dreigende vermenging van relaties zal hij de coachingsrelatie beëindigen of de andere relatie opschorten.
  Hij is collegiaal tegenover andere beroepscoaches en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago.

   

   ©  2022 - Movement in Mind | Coach Praktijk Roosendaal | Stress, Burn-out, Overspannen

   

  samenOm je nu al te kunnen helpen, heb ik een aantal Mindfulness | Ademhalingsoefeningen online gezet die je gratis kunt downloaden. Ik adviseer je, voordat je begint, de Algemene Meditatie Instructie eerst te beluisteren. 

  3-Minuten Ademruimte Muziek.mp3
  Populair 3.4 MB 15
  16/04/2022 11:46:40
  3-Minuten Ademruimte.mp3
  Populair 2.99 MB 3
  16/04/2022 12:03:33
  Ademhalingsoefening Muziek.mp3
  Populair 7.23 MB
  16/04/2022 12:03:13
  Ademhalingsoefening.mp3
  Populair 5.92 MB
  16/04/2022 12:02:58
  Algemene Meditatie Instructie.mp3
  Populair 3.2 MB 93
  17/04/2022 08:00:36
  Bodyscan Muziek.mp3
  Populair 7.22 MB 3
  16/04/2022 12:02:36
  Bodyscan.mp3
  Populair 6.24 MB
  16/04/2022 11:59:43
  Ontspanningsoefening Muziek.mp3
  Populair 8.38 MB
  16/04/2022 15:09:02
  Ontspanningsoefening.mp3
  Populair 8.84 MB
  16/04/2022 15:10:34

  Meer artikelen...

  CATvirtueelschild 400PngdpiLogoCropped VVM transparant small ae71f305

  Contactgegevens

  Movement in Mind

  Dubbelberg 94, 4708DK Roosendaal

  06-55300242

  info@movementinmind.nl

  Ma-Vr: 10.00 - 17.00

  NL45 KNAB 0602 6527 23

  Kamer van Koophandel 80956173

  Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en aanbiedingen.